Na počátku bylo zrno

Páteční livestream začne v 17:00.

“Kdo chce zapalovat, musí sám hořet,” pravil zhruba před tisíci šest seti lety Aurelius Augustinus, známý též jako svatý Augustin.

Motto kurzu Zapalovač, který je určen pro začínající a budoucí vedoucí, zní totožně. Jeho hluboký přesah tkví v osobní motivaci jednotlivců k šíření nejen poznání se zásadní podmínkou – totiž zanícenosti, horlivosti či snad vášnivosti pro VĚC.

Popcorn se snaží navázat na tradici a ducha kurzu s možností otevřít se pozorné a chtivé veřejnosti se zachováním intimity, která během jednotlivých kurzů podporuje jejich dynamiku.

Kdo chce, aby něco vyPUKlo, musí prve sesbírat zrno. Pak je nutné vyčistit ho od plev a konečně bystře sledovat, kdy nastává moment PUKnutí. Na závěr už jen dochutit tak, aby chutnalo všem.

Důležité odkazy