Pořadatel

Kontakt
Předávání zrna

Popcorn je akce, která vznikla z poptávky absolventů kurzu Zapalovač. Vzhledem k tomu, že absolventi nejsou po roce na úrovni začínajících vedoucích, není možné jim umožnit opakování kurzu. Zároveň lektoři přemýšleli, jak naložit s touto situací, kdy sami cítili, že Zapalovač “dvojka” by nebyla od věci. Nakonec vznikla myšlenka uspořádat Popcorn jakožto komunitní a zároveň otevřenou akci pro lidi se zájmem o pedagogickou činnost v neformálním vzdělávání. Formát polouzavřené akce Popcorn byl stanoven jako experimentální a zároveň je předpoklad jeho vývoje vzhledem k předávání zodpovědnosti za akce samoučící se komunitě zapálených.

Ročník 2020 pořádá tým lektorů Zapalovače v čele s Ondřejem Opičákem Turkem v Praze. Medailonky jednotlivých pořadatelů naleznete na webu kurzu Zapalovač.