Pořadatel

Kontakt

Ročník 2022 pořádá absolvent kurzu Zapalovač (Popcorňák) Pampeliška.

Popcorn je platforma, která vznikla z poptávky absolventů kurzu Zapalovač po vzájemném setkávání a dalším pokračování v podobě výměny zkušeností a vzdělávání se nejen v oddílových věcech.

Vzhledem k tomu, že absolventi nejsou po roce na úrovni začínajících vedoucích, není možné jim umožnit opakování kurzu. Zároveň lektoři přemýšleli, jak naložit s touto situací, kdy sami cítili, že Zapalovač “dvojka” by nebyla od věci.

Nakonec vznikla myšlenka uspořádat PUKání jakožto komunitní a zároveň otevřenou akci pro lidi se zájmem o pedagogickou činnost v neformálním vzdělávání. Formát polouzavřené akce PUKání byl stanoven jako experimentální a zároveň je předpoklad jeho vývoje vzhledem k předávání zodpovědnosti za akce samoučící se komunitě zapálených.

Kontakt
Předávání zrna